BUỒNG HÚT LỌC BỤI SƠN

BUỒNG PHUN SƠN

Liên hệ

Buồng hút lọc bụi sơn có tác dụng hút  bụi sơn và khử mùi sơn.