BUỒNG LỌC BỤI SƠN - BUỒNG SẤY SƠN

BUỒNG SẤY SƠN

Liên hệ

Buồng sấy sơn, được sử dụng để sấy các sản phẩm sau khi sơn để cho sản phẩm nhanh khô, không bị chảy sơn. Buồng sơn được trang bị hệ thống quạt thổi, hệ thống...

BUỒNG SƠN

Liên hệ

Buồng phun sơn lọc bụi ướt nhờ thiết kế đặc biệt có khả năng khử mùi và lọc bụi sơn

BUỒNG PHUN SƠN

Liên hệ

Buồng hút lọc bụi sơn có tác dụng hút  bụi sơn và khử mùi sơn.