Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ

Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ

Hiển thị

10:30 - 26/10/2023

CUNG CẤP MÁY HÀN CAO CẤP

Hàn MIG là kỹ thuật hàn hồ quang nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ trong đó nguồn nhiệt hàn được cung...